آگهی استخدامی تکنسین | ۹۵ 2016-08-05

استخدام تکنسین درمانی | شنبه ۱۶ مرداد ۹۵
آگهی استخدام تکنسین درمانی در تهران به یک فیزیوتراپ , یا کاردرمان , باپروانه شهرستان بهارستان , دریک مرکز درمانی فعال , (فوری) نیازمندیم. , ۰۹۳۶۷۸۶۳۶۴۴ _______________Www.IranEstekhdam.Ir_______________ ازعلاقمندان به کاردرآزمایشگاه , تشخیص طبی پس ازدوره کارورزی , رایگان دعوت به همکاری می گردد ۶۶۴۹۰۲۸۳ ـ ۴۴۳۸۱۶۰۶

استخدام تکنسین درمانی | شنبه ۱۶ مرداد ۹۵

آگهی استخدام تکنسین درمانی در تهران به یک فیزیوتراپ , یا کاردرمان , باپروانه شهرستان بهارستان , دریک مرکز درمانی فعال , (فوری) نیازمندیم. , ۰۹۳۶۷۸۶۳۶۴۴ _______________Www.IranEstekhdam.Ir_______________ ازعلاقمندان به کاردرآزمایشگاه , تشخیص طبی پس ازدوره کارورزی , رایگان دعوت به همکاری می گردد ۶۶۴۹۰۲۸۳ ـ ۴۴۳۸۱۶۰۶
استخدام تکنسین درمانی | شنبه ۱۶ مرداد ۹۵

استخدام

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس