آگهی استخدامی جهت فن تهران 2016-07-19

استخدام جهت شرکت فن آوران پارسیان در تهران
  شرکت فن آوران پارسیان در تهران ازافراد با تجربه در زمنیه حسابداری با تخصص های ذیل دعوت به همکاری می نماید: دارا بودن حداقل مدرک کارشناسی حسابداری آشنایی کامل به حسابداری پیمانکاری دارا بودن سابقه کاری مفید و مرتبط تسلط به مجموعه نرم افزار های مالی همکاران سیستم ترجیحا آشنایی با حسابداری صنعتی متقاضیان […]

استخدام جهت شرکت فن آوران پارسیان در تهران

  شرکت فن آوران پارسیان در تهران ازافراد با تجربه در زمنیه حسابداری با تخصص های ذیل دعوت به همکاری می نماید: دارا بودن حداقل مدرک کارشناسی حسابداری آشنایی کامل به حسابداری پیمانکاری دارا بودن سابقه کاری مفید و مرتبط تسلط به مجموعه نرم افزار های مالی همکاران سیستم ترجیحا آشنایی با حسابداری صنعتی متقاضیان […]
استخدام جهت شرکت فن آوران پارسیان در تهران

استخدامی

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس