آگهی استخدامی حسابدار جهت غذایی 2016-08-01

استخدام حسابدار جهت کارخانه مواد غذایی
  یک کارخانه مواد غذایی واقع در شهرک صنعتی عباس آباد جهت تکمیل کادر مالی خود به یک حسابدار خانم با مدرک کارشناسی حسابداری و حداقل ۲ سال سابقه کاری در منطقه پاکدشت و حومه تهران نیازمند است. تلفن تماس: ۵۵۸۹۰۴۸۵ تماس تا یک هفته

استخدام حسابدار جهت کارخانه مواد غذایی

  یک کارخانه مواد غذایی واقع در شهرک صنعتی عباس آباد جهت تکمیل کادر مالی خود به یک حسابدار خانم با مدرک کارشناسی حسابداری و حداقل ۲ سال سابقه کاری در منطقه پاکدشت و حومه تهران نیازمند است. تلفن تماس: ۵۵۸۹۰۴۸۵ تماس تا یک هفته
استخدام حسابدار جهت کارخانه مواد غذایی

استخدام

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس