آگهی استخدامی حسابدار شرکت رایو 2016-04-02

استخدام حسابدار در شرکت مهندسی نرم افزار رایو
آگهی استخدام شرکت مهندسی نرم افزار رایورز شرکت مهندسی نرم افزار رایورز جهت تکمیل کادر خود در شعب شرق از واجدین شرایط ذیل در استان خراسان رضوی دعوت به همـکـاری مـی نماید . – کارشناس حسابداری آشنایی کامل با نرم افزار office جهت واحد پشتیبانی نرم افزار علاقه مندان می توانند رزومه کاری خود را جهت […]

استخدام حسابدار در شرکت مهندسی نرم افزار رایو

آگهی استخدام شرکت مهندسی نرم افزار رایورز شرکت مهندسی نرم افزار رایورز جهت تکمیل کادر خود در شعب شرق از واجدین شرایط ذیل در استان خراسان رضوی دعوت به همـکـاری مـی نماید . – کارشناس حسابداری آشنایی کامل با نرم افزار office جهت واحد پشتیبانی نرم افزار علاقه مندان می توانند رزومه کاری خود را جهت […]
استخدام حسابدار در شرکت مهندسی نرم افزار رایو

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس