آگهی استخدامی حسابدار یک معتبر 2016-06-05

استخدام حسابدار در یک شرکت تولیدی معتبر
  شرکت تولیدی معتبر در تهران به کارشناس حسابدار خانم باشرایط نیازمند است. حداقل ۲ سال سابقه کار آشنا به نرم افزار تدبیر فاکس:۸۸۹۱۸۹۸۰ ایمیل:dep.rec@outlook.com

استخدام حسابدار در یک شرکت تولیدی معتبر

  شرکت تولیدی معتبر در تهران به کارشناس حسابدار خانم باشرایط نیازمند است. حداقل ۲ سال سابقه کار آشنا به نرم افزار تدبیر فاکس:۸۸۹۱۸۹۸۰ ایمیل:dep.rec@outlook.com
استخدام حسابدار در یک شرکت تولیدی معتبر

استخدام جدید

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس