آگهی استخدامی خانم جهت جوراب 2016-07-16

استخدام خانم جهت بسته بندی جوراب
  به تعدادی خانم جهت بسته بندی جوراب  در تبریز نیازمندیم. آدرس: سه راهی اهر شماره تماس: ۰۹۳۵۱۱۴۳۹۴۵

استخدام خانم جهت بسته بندی جوراب

  به تعدادی خانم جهت بسته بندی جوراب  در تبریز نیازمندیم. آدرس: سه راهی اهر شماره تماس: ۰۹۳۵۱۱۴۳۹۴۵
استخدام خانم جهت بسته بندی جوراب

استخدام

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس