آگهی استخدامی خانم زنی تبریز 2016-07-18

استخدام خانم جهت موم زنی و نگین زنی در تبریز
  به چند نفر خانم جهت موم زنی و نگین زنی در محیط کاملا زنانه  در تبریز نیازمندیم. آدرس دارایی شماره تماس: ۳۵۲۳۰۷۷۱

استخدام خانم جهت موم زنی و نگین زنی در تبریز

  به چند نفر خانم جهت موم زنی و نگین زنی در محیط کاملا زنانه  در تبریز نیازمندیم. آدرس دارایی شماره تماس: ۳۵۲۳۰۷۷۱
استخدام خانم جهت موم زنی و نگین زنی در تبریز

استخدام

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس