آگهی استخدامی خبرگزاری خبرگزاری ایران 2016-05-16

استخدام خبرگزاری اقتصادی ایران
دعوت به همکاری خبرگزاری اقتصادی ایران خبرگزاری اقتصادی ایران جهت تکمیل کادر خود مترجم خبری استخدام می نماید. حقوق، مزایا و پاداش مکفی ارسال رزومه به ایمیل: job@econews.ir تلفن: ۳ – ۸۸۹۳۰۲۷۲

استخدام خبرگزاری اقتصادی ایران

دعوت به همکاری خبرگزاری اقتصادی ایران خبرگزاری اقتصادی ایران جهت تکمیل کادر خود مترجم خبری استخدام می نماید. حقوق، مزایا و پاداش مکفی ارسال رزومه به ایمیل: job@econews.ir تلفن: ۳ – ۸۸۹۳۰۲۷۲
استخدام خبرگزاری اقتصادی ایران

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس