آگهی استخدامی دائم هلدینگ مشهد 2016-04-22

استخدام دائم هلدینگ ویستان در مشهد
آگهی استخدام هلدینگ بین المللی ویستان هلدینگ بین المللی ویستان  در مشهد در نظر دارد جهت تکمیل کادر اداری و بازرگانی خود از افراد واجد شرایط ثبت نام کند. ۱- کارمند اداری ۲- طراح سایت ۳- مدیر فروش ۴- کارشناس فروش حقوق ثابت – بیمه  مزایا تشویق – آموزش ساعت کاری در دو شیفت صبح […]

استخدام دائم هلدینگ ویستان در مشهد

آگهی استخدام هلدینگ بین المللی ویستان هلدینگ بین المللی ویستان  در مشهد در نظر دارد جهت تکمیل کادر اداری و بازرگانی خود از افراد واجد شرایط ثبت نام کند. ۱- کارمند اداری ۲- طراح سایت ۳- مدیر فروش ۴- کارشناس فروش حقوق ثابت – بیمه  مزایا تشویق – آموزش ساعت کاری در دو شیفت صبح […]
استخدام دائم هلدینگ ویستان در مشهد

استخدام جدید

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس