آگهی استخدامی در بانی گیلان 2016-05-15

استخدام در شرکت بانی پاک در گیلان
  شرکت بانی پاک به تعدادی نیروی آقا و خانم در شهر گیلان برای مشاغل زیر نیازمند می باشد: ۱-آشپزی ۲-فروشندگی ۳-پرستاری ۴-رانندگی ۵-منشی ۶-سالن دار ۷-کارگر ساده ۸-بازاریاب ۹-صندوق داری شماره تماس : ۰۹۱۱۶۰۸۰۲۱۰ و ۰۹۱۱۳۳۱۸۱۷۶ و ۰۱۳۳۳۲۵۱۴۷۱

استخدام در شرکت بانی پاک در گیلان

  شرکت بانی پاک به تعدادی نیروی آقا و خانم در شهر گیلان برای مشاغل زیر نیازمند می باشد: ۱-آشپزی ۲-فروشندگی ۳-پرستاری ۴-رانندگی ۵-منشی ۶-سالن دار ۷-کارگر ساده ۸-بازاریاب ۹-صندوق داری شماره تماس : ۰۹۱۱۶۰۸۰۲۱۰ و ۰۹۱۱۳۳۱۸۱۷۶ و ۰۱۳۳۳۲۵۱۴۷۱
استخدام در شرکت بانی پاک در گیلان

استخدامی

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس