آگهی استخدامی در مسافرتی سفیران 2016-05-16

استخدام در آژانس مسافرتی یزدان گشت سفیران
آگهی استخدام آژانس مسافرتی یزدان گشت سفیران در تهران آژانس مسافرتی یزدان گشت سفیران مرکز تخصصی وقت سفارت .پیکاپ ویزا . تور…. در تهران از واجدین شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید. منشی و کار آموز اشنا به طراحی.امور دفتری.فعال. کاری. روابط اجتماعی بالا کار اموز اشنا به کامپیوتر و اینترنت همکاری :تمام وقت […]

استخدام در آژانس مسافرتی یزدان گشت سفیران

آگهی استخدام آژانس مسافرتی یزدان گشت سفیران در تهران آژانس مسافرتی یزدان گشت سفیران مرکز تخصصی وقت سفارت .پیکاپ ویزا . تور…. در تهران از واجدین شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید. منشی و کار آموز اشنا به طراحی.امور دفتری.فعال. کاری. روابط اجتماعی بالا کار اموز اشنا به کامپیوتر و اینترنت همکاری :تمام وقت […]
استخدام در آژانس مسافرتی یزدان گشت سفیران

استخدامی

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس