آگهی استخدامی راننده آقا ستاک 2016-07-23

استخدام راننده آقا در شرکت ستاک
  شرکت ستاک استخدام  می نماید: عنوان شغلی جنسیت شرایط ساعت کاری حقوق استان راننده آقا با پیکان وانت مسقف جهت توزیع ۸ الی ۱۵:۳۰ ۱/۳۰۰ میلیون البرز تلفن: ۰۹۱۰۵۳۹۹۶۳۴

استخدام راننده آقا در شرکت ستاک

  شرکت ستاک استخدام  می نماید: عنوان شغلی جنسیت شرایط ساعت کاری حقوق استان راننده آقا با پیکان وانت مسقف جهت توزیع ۸ الی ۱۵:۳۰ ۱/۳۰۰ میلیون البرز تلفن: ۰۹۱۰۵۳۹۹۶۳۴
استخدام راننده آقا در شرکت ستاک

استخدام

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس