آگهی استخدامی راننده مدل دار 2016-06-26

استخدام راننده با اتومبیل مدل بالا و طرح دار
  به تعدادی راننده با اتومبیل مدل بالا و طرح دار بجز پراید جهت شیفت صبح و بعد از ظهر در تهران نیازمندیم. تلفن تماس: ۴۴۲۰۹۸۹۸

استخدام راننده با اتومبیل مدل بالا و طرح دار

  به تعدادی راننده با اتومبیل مدل بالا و طرح دار بجز پراید جهت شیفت صبح و بعد از ظهر در تهران نیازمندیم. تلفن تماس: ۴۴۲۰۹۸۹۸
استخدام راننده با اتومبیل مدل بالا و طرح دار

استخدام جدید

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس