آگهی استخدامی راننده وانت مویرگی 2016-06-01

استخدام راننده وانت جهت پخش مویرگی
  به تعدادی راننده وانت جهت پخش مویرگی با حقوق ماهیانه ۱/۶۰۰ م تومان در تهران نیازمندیم . تلفن تماس : ۴۴۴۹۸۷۶۸

استخدام راننده وانت جهت پخش مویرگی

  به تعدادی راننده وانت جهت پخش مویرگی با حقوق ماهیانه ۱/۶۰۰ م تومان در تهران نیازمندیم . تلفن تماس : ۴۴۴۹۸۷۶۸
استخدام راننده وانت جهت پخش مویرگی

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس