آگهی استخدامی رستوران استیک تهران 2016-05-10

استخدام رستوران استیک هاوس در تهران
  رستوران استیک هاوس در تهران به تغدادی گارسون و کمک گارسون و کارگر ساده نیازمند است. ناهار + شام + بیمه غیر سیگاری ، بدون جای خواب آدرس: بزرگراه کردستان ۶۴ غربی یوسف آباد برج های ASP شماره تماس: ۸۸۰۴۱۹۶۱

استخدام رستوران استیک هاوس در تهران

  رستوران استیک هاوس در تهران به تغدادی گارسون و کمک گارسون و کارگر ساده نیازمند است. ناهار + شام + بیمه غیر سیگاری ، بدون جای خواب آدرس: بزرگراه کردستان ۶۴ غربی یوسف آباد برج های ASP شماره تماس: ۸۸۰۴۱۹۶۱
استخدام رستوران استیک هاوس در تهران

استخدامی

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس