آگهی استخدامی زیگزال میاندوز مشهد 2016-05-21

استخدام زیگزال دوز و میاندوز کار خانم در مشهد
  به تعدادی زیگزال دوز و میاندوز کار خانم جهت همکاری در مشهد نیازمندیم. آدرس: نبش هنرور ۱۴/۲ تلفن: ۳۷۵۲۲۷۳۸- ۰۹۱۵۰۶۶۰۹۰۱

استخدام زیگزال دوز و میاندوز کار خانم در مشهد

  به تعدادی زیگزال دوز و میاندوز کار خانم جهت همکاری در مشهد نیازمندیم. آدرس: نبش هنرور ۱۴/۲ تلفن: ۳۷۵۲۲۷۳۸- ۰۹۱۵۰۶۶۰۹۰۱
استخدام زیگزال دوز و میاندوز کار خانم در مشهد

استخدام

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس