آگهی استخدامی سرپرست علمی اصفهان 2016-08-03

استخدام سرپرست فروش، نماینده علمی و فروش در اصفهان
  یک شرکت پخش دارویی در اصفهان جهت تکمیل کادر خود یک نفر سرپرست فروش و نماینده علمی و فروش با سابقه کاری مرتبط استخدام می نماید. ساعت تماس: ۹ الی ۱۳ تلفن: ۰۹۱۲۲۰۹۴۳۲۵- ۳۲۱۲۳۲۰۶- ۳۲۱۲۳۱۰۶

استخدام سرپرست فروش، نماینده علمی و فروش در اصفهان

  یک شرکت پخش دارویی در اصفهان جهت تکمیل کادر خود یک نفر سرپرست فروش و نماینده علمی و فروش با سابقه کاری مرتبط استخدام می نماید. ساعت تماس: ۹ الی ۱۳ تلفن: ۰۹۱۲۲۰۹۴۳۲۵- ۳۲۱۲۳۲۰۶- ۳۲۱۲۳۱۰۶
استخدام سرپرست فروش، نماینده علمی و فروش در اصفهان

استخدام

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس