آگهی استخدامی سنگ فروشی شیراز 2016-06-09

استخدام سنگ فروشی دنا در شیراز
  به یک نفر کارشناس حسابداری جهت کار در سنگ فروشی دنا آشنا به انجام امور دفتری و نرم افزار حسابداری امین به صورت تمام وقت  در شیراز نیازمندیم. آدرس: بلوار  امیر کبیر نبش خیابان شهید آقایی سنگ دنا شماره تماس: ۳۸۴۲۸۵۸۰ – ۳۸۳۳۳۱۶۰

استخدام سنگ فروشی دنا در شیراز

  به یک نفر کارشناس حسابداری جهت کار در سنگ فروشی دنا آشنا به انجام امور دفتری و نرم افزار حسابداری امین به صورت تمام وقت  در شیراز نیازمندیم. آدرس: بلوار  امیر کبیر نبش خیابان شهید آقایی سنگ دنا شماره تماس: ۳۸۴۲۸۵۸۰ – ۳۸۳۳۳۱۶۰
استخدام سنگ فروشی دنا در شیراز

استخدامی

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس