آگهی استخدامی شاگرد کار زنجان 2016-05-03

استخدام شاگرد کاشی کار ماهر در زنجان
  به یک شاگرد کاشی کار ماهر در زنجان نیازمندیم. تلفن : ۷۱۶۸ ۶۷۵ ۰۹۱۹ ( ساعت کار ۸:۳۰ الی ۱۸ ) (این آگهی فقط تا تاریخ ۱۵/۲/۹۵ معتبر است)

استخدام شاگرد کاشی کار ماهر در زنجان

  به یک شاگرد کاشی کار ماهر در زنجان نیازمندیم. تلفن : ۷۱۶۸ ۶۷۵ ۰۹۱۹ ( ساعت کار ۸:۳۰ الی ۱۸ ) (این آگهی فقط تا تاریخ ۱۵/۲/۹۵ معتبر است)
استخدام شاگرد کاشی کار ماهر در زنجان

استخدامی

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس