آگهی استخدامی شرکت آلوم تهران 2016-05-04

استخدام شرکت آلوم گستر در تهران
  یک شرکت معتبر نمای ساختمان آلوم گستر جهت واحد فروش به یک نفر منشی با شرایط زیر در تهران نیازمند است: حداقل ۲ سال سابقه کار مرتبط آشنایی کامل با آفیس غیر دانشجو و بدون قصد ادامه تحصیل آشنایی با زبان انگلیسی در اولویت میباشند. ارسال رزومه به :job@alumgostar.com

استخدام شرکت آلوم گستر در تهران

  یک شرکت معتبر نمای ساختمان آلوم گستر جهت واحد فروش به یک نفر منشی با شرایط زیر در تهران نیازمند است: حداقل ۲ سال سابقه کار مرتبط آشنایی کامل با آفیس غیر دانشجو و بدون قصد ادامه تحصیل آشنایی با زبان انگلیسی در اولویت میباشند. ارسال رزومه به :job@alumgostar.com
استخدام شرکت آلوم گستر در تهران

استخدام جدید

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس