آگهی استخدامی شرکت دوسی شغلی 2016-05-21

استخدام شرکت تولیدی دوسی در سه رده شغلی
  شرکت دوسی تنها تولیدکننده جرم گیر بدون بو و بخار با گواهی ثبت اختراع جهانی در مشهد استخدام می کند: سرپرست فروش: آقا د ارای سال سابقه کار  مرتبط حداقل دو سال با رزومه کاری- حقوق توافقی  و پورسانت بازاریاب حضوری و تلفنی: خانم و آقا- حداقل دیپلم- حقوق اداره کار  و پورسانت کالا- […]

استخدام شرکت تولیدی دوسی در سه رده شغلی

  شرکت دوسی تنها تولیدکننده جرم گیر بدون بو و بخار با گواهی ثبت اختراع جهانی در مشهد استخدام می کند: سرپرست فروش: آقا د ارای سال سابقه کار  مرتبط حداقل دو سال با رزومه کاری- حقوق توافقی  و پورسانت بازاریاب حضوری و تلفنی: خانم و آقا- حداقل دیپلم- حقوق اداره کار  و پورسانت کالا- […]
استخدام شرکت تولیدی دوسی در سه رده شغلی

استخدام جدید

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس