آگهی استخدامی شرکت شرکت بهمن 2016-05-21

استخدام شرکت پخش بهمن
  شرکت پخش بهمن برای تکمیل کادر فروش به تعدادی همکار خانم جهت کار در داروخانه با روابط عمومی بالا و حداقل مدرک دیپلم با حقوق و مزایای مکفی در قم نیازمند است . ساعت کار مناسب با همراه با بیمه شماره تماس :۳۶۶۲۸۳۱۵ و ۳۶۶۱۹۱۳۳

استخدام شرکت پخش بهمن

  شرکت پخش بهمن برای تکمیل کادر فروش به تعدادی همکار خانم جهت کار در داروخانه با روابط عمومی بالا و حداقل مدرک دیپلم با حقوق و مزایای مکفی در قم نیازمند است . ساعت کار مناسب با همراه با بیمه شماره تماس :۳۶۶۲۸۳۱۵ و ۳۶۶۱۹۱۳۳
استخدام شرکت پخش بهمن

استخدام

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس