آگهی استخدامی شرکت شرکت سانتیگراد 2016-06-01

استخدام شرکت صنعتی سانتیگراد
  شرکت صنعتی سانتیگراد در شیراز از افراد زیر دعوت به همکاری مینماید: عنوان شغلی تخصص مدرک سابقه کار کارشناس برنامه ریزی آقا مسلط به روش ها و نر افزار های برنامه ریزی و مدیریت پروژه کارشناس صنایع  سه سال سابقه برنامه ریزی تولید بازرس فنی آقا مسلط به روشهای بازرسی و مستندات کیفیت  کارشناس […]

استخدام شرکت صنعتی سانتیگراد

  شرکت صنعتی سانتیگراد در شیراز از افراد زیر دعوت به همکاری مینماید: عنوان شغلی تخصص مدرک سابقه کار کارشناس برنامه ریزی آقا مسلط به روش ها و نر افزار های برنامه ریزی و مدیریت پروژه کارشناس صنایع  سه سال سابقه برنامه ریزی تولید بازرس فنی آقا مسلط به روشهای بازرسی و مستندات کیفیت  کارشناس […]
استخدام شرکت صنعتی سانتیگراد

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس