آگهی استخدامی شرکت شهری زاهدان 2016-08-04

استخدام شرکت مسافربری درون شهری ملت تاکسی در زاهدان
  شرکت مسافربری درون شهری ملت تاکسی در زاهدان از رانندگان محترم تاکسی و شخصی جهت همکاری دعوت به عمل می آورد. آدرس: زاهدان، تقاطع دانش و جمهوری، مقابل داروخانه تاریخ درج اگهی: ۹۵/۴/۲۴ 

استخدام شرکت مسافربری درون شهری ملت تاکسی در زاهدان

  شرکت مسافربری درون شهری ملت تاکسی در زاهدان از رانندگان محترم تاکسی و شخصی جهت همکاری دعوت به عمل می آورد. آدرس: زاهدان، تقاطع دانش و جمهوری، مقابل داروخانه تاریخ درج اگهی: ۹۵/۴/۲۴ 
استخدام شرکت مسافربری درون شهری ملت تاکسی در زاهدان

استخدام جدید

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس