آگهی استخدامی شرکت غذایی گیلان 2016-05-15

استخدام شرکت مواد غذایی و لبنی در گیلان
  یک شرکت پخش معتبر مواد غذایی و لبنی در گیلان به افراد ذیل نیازمند است : ۱-بازاریاب تلفنی و حضوری با تجربه ۲-راننده مسلط به فروش کرم لبنیات شماره تماس :۰۹۳۷۵۴۴۶۶۶۴

استخدام شرکت مواد غذایی و لبنی در گیلان

  یک شرکت پخش معتبر مواد غذایی و لبنی در گیلان به افراد ذیل نیازمند است : ۱-بازاریاب تلفنی و حضوری با تجربه ۲-راننده مسلط به فروش کرم لبنیات شماره تماس :۰۹۳۷۵۴۴۶۶۶۴
استخدام شرکت مواد غذایی و لبنی در گیلان

استخدام

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس