آگهی استخدامی شرکت لوازم خوزستان 2016-07-20

استخدام شرکت تولید لوازم آشپزخانه در خوزستان
  به یک نفر حسابدار  با مدرک لیسانس  آقا یا خانم دارای سابقه حسابداری فروش در یک شرکت تولید لوازم آشپزخانه در خوزستان  نیازمندیم. شماره تماس: ۳۳۷۸۵۶۴۹ – ۰۹۱۳۹۸۹۵۸۲۴  

استخدام شرکت تولید لوازم آشپزخانه در خوزستان

  به یک نفر حسابدار  با مدرک لیسانس  آقا یا خانم دارای سابقه حسابداری فروش در یک شرکت تولید لوازم آشپزخانه در خوزستان  نیازمندیم. شماره تماس: ۳۳۷۸۵۶۴۹ – ۰۹۱۳۹۸۹۵۸۲۴  
استخدام شرکت تولید لوازم آشپزخانه در خوزستان

استخدام

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس