آگهی استخدامی شرکت مهندسین تهران 2016-05-21

اسنخدام شرکت مهندسین مشاور در تهران
  شرکت مهندسین مشاور  جهت نظارت پروژه در تهران نیاز به تخصص های زیر دارد : سرپرست نظارت با مدرک تحصیلی مهندسی عمران با سابقه دو سال سرپرست دفتر فنی با مدرک تحصیای مهندسی عمران با سابقه ۱۰ تا ۱۲ سال یک نفر مهندس ناظر مکانیک با سابقه ۱۰ تا ۱۲ سال ۱نفر  مهندس ناظر […]

اسنخدام شرکت مهندسین مشاور در تهران

  شرکت مهندسین مشاور  جهت نظارت پروژه در تهران نیاز به تخصص های زیر دارد : سرپرست نظارت با مدرک تحصیلی مهندسی عمران با سابقه دو سال سرپرست دفتر فنی با مدرک تحصیای مهندسی عمران با سابقه ۱۰ تا ۱۲ سال یک نفر مهندس ناظر مکانیک با سابقه ۱۰ تا ۱۲ سال ۱نفر  مهندس ناظر […]
اسنخدام شرکت مهندسین مشاور در تهران

استخدام

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس