آگهی استخدامی شرکت موادغذایی شغلی 2016-06-18

استخدام شرکت بازرگانی موادغذایی در چهار رده شغلی
  شرکت بازرگانی موادغذایی در مشهد از متقاضیان واجد شرایط ذیل دعوت به همکارى می نماید: مدیر منطقه و سوپروایزر شهرى: آقا و خانم ۸ نفر بازاریاب: آقا و خانم ۲۰ نفر تله مارکت و منشی: خانم ۴ نفر راننده فروشنده توزیع: ۴ نفر متقاضیان از ساعت ۸ الی ۱۴ می توانند با تلفن ۳۸۷۸۲۲۳۶ تماس […]

استخدام شرکت بازرگانی موادغذایی در چهار رده شغلی

  شرکت بازرگانی موادغذایی در مشهد از متقاضیان واجد شرایط ذیل دعوت به همکارى می نماید: مدیر منطقه و سوپروایزر شهرى: آقا و خانم ۸ نفر بازاریاب: آقا و خانم ۲۰ نفر تله مارکت و منشی: خانم ۴ نفر راننده فروشنده توزیع: ۴ نفر متقاضیان از ساعت ۸ الی ۱۴ می توانند با تلفن ۳۸۷۸۲۲۳۶ تماس […]
استخدام شرکت بازرگانی موادغذایی در چهار رده شغلی

استخدام

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس