آگهی استخدامی شرکت C تهران 2016-06-20

استخدام شرکت معتبر C & K در تهران
  شرکت معتبر C & K در زمینه مبلمان و لوستر با شرایط عالی در تهران استخدام مینماید: تعدادی فروشنده حرفه ای آقا و خانم ( ترجیحا آشنا به زبان ترکی ) چهارراه یافت آباد، بازار میبل ایران، شماره ۱ و ۳، طبقه برترین ها، فروشگاه C & K تلفن: ۶۶۲۴۵۴۵۱    

استخدام شرکت معتبر C & K در تهران

  شرکت معتبر C & K در زمینه مبلمان و لوستر با شرایط عالی در تهران استخدام مینماید: تعدادی فروشنده حرفه ای آقا و خانم ( ترجیحا آشنا به زبان ترکی ) چهارراه یافت آباد، بازار میبل ایران، شماره ۱ و ۳، طبقه برترین ها، فروشگاه C & K تلفن: ۶۶۲۴۵۴۵۱    
استخدام شرکت معتبر C & K در تهران

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس