آگهی استخدامی شش شغلی استان 2016-05-23

استخدام شش رده شغلی از چند استان
استخدام گروه صنعتی تولیدی در شش رده شغلی یک گروه صنعتی – تولیدی جهت تکمیل کادر فنی و تخصصی در واحد های صنعتی خود در شهرستان رشت از طریق مصاحبه تخصصی اقدام به جذب نیرو از افراد واجد شرایط شهرهای قزوین – زنجان – تبریز – گیلان – مازندران – اردبیل می کند. رشته های […]

استخدام شش رده شغلی از چند استان

استخدام گروه صنعتی تولیدی در شش رده شغلی یک گروه صنعتی – تولیدی جهت تکمیل کادر فنی و تخصصی در واحد های صنعتی خود در شهرستان رشت از طریق مصاحبه تخصصی اقدام به جذب نیرو از افراد واجد شرایط شهرهای قزوین – زنجان – تبریز – گیلان – مازندران – اردبیل می کند. رشته های […]
استخدام شش رده شغلی از چند استان

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس