آگهی استخدامی صنایع نور شغلی 2016-06-20

استخدام صنایع روشنایی تولید نور در سه رده شغلی
  صنایع روشنایی تولید نور واقع در شهرک صنعتی توس خراسان رضوی جهت تکمیل کادر فنی خود از افراد واجد شرایط دعوت به همکارى می نماید : مونتاژ کار قطعات الکتریکی: با سابقه کار دیپلم فنی آقا / خانم- ۱۰ نفر سرپرست بخش مونتاژ قطعات الکتریکی و الکترونیکی: با سابقه کار لیسانس فنی: آقا/ خانم- […]

استخدام صنایع روشنایی تولید نور در سه رده شغلی

  صنایع روشنایی تولید نور واقع در شهرک صنعتی توس خراسان رضوی جهت تکمیل کادر فنی خود از افراد واجد شرایط دعوت به همکارى می نماید : مونتاژ کار قطعات الکتریکی: با سابقه کار دیپلم فنی آقا / خانم- ۱۰ نفر سرپرست بخش مونتاژ قطعات الکتریکی و الکترونیکی: با سابقه کار لیسانس فنی: آقا/ خانم- […]
استخدام صنایع روشنایی تولید نور در سه رده شغلی

استخدام جدید

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس