آگهی استخدامی صندوقدار در بیژه 2016-05-17

استخدام صندوقدار در رستوران بیژه
  رستوران بیژه در تهران جهت تکمیل کادر خود به صندوقدار خانم با حقوق ومزایای مناسب نیازمند است. تلفن: ۸۸۶۰۶۳۸۰

استخدام صندوقدار در رستوران بیژه

  رستوران بیژه در تهران جهت تکمیل کادر خود به صندوقدار خانم با حقوق ومزایای مناسب نیازمند است. تلفن: ۸۸۶۰۶۳۸۰
استخدام صندوقدار در رستوران بیژه

استخدامی

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس