آگهی استخدامی صندوقدار فروشگاه یزد 2016-06-09

استخدام صندوقدار جهت فروشگاه مواد غذایی در یزد
  به صندوقدار خانم جهت کار در فروشگاه مواد غذایی واقع در یزد نیازمندیم . تلفن تماس : ۰۹۳۶۲۰۰۹۶۸۱

استخدام صندوقدار جهت فروشگاه مواد غذایی در یزد

  به صندوقدار خانم جهت کار در فروشگاه مواد غذایی واقع در یزد نیازمندیم . تلفن تماس : ۰۹۳۶۲۰۰۹۶۸۱
استخدام صندوقدار جهت فروشگاه مواد غذایی در یزد

استخدامی

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس