آگهی استخدامی عکاسی عکاسی دیدار 2016-06-14

استخدام عکاسی دیدار
  به تعدادی کارآموز خانم و علاقمند به عکاسی و فیلم برداری – روتوش کار – عکاس بصورت یک شفیت جهت کار در عکاسی دیدار واقع در شیراز نیازمندیم. شماره تماس: ۰۹۱۷۳۱۷۶۰۰۵ – ۳۸۳۲۷۹۹۳ اعتبار آگهی یک هفته آدرس شعبه ۱:روبروی سراج – شهرک فرزانگان – عکاسی دیدار آدرس شعبه دو :فلکه صنایع نبش کوچه […]

استخدام عکاسی دیدار

  به تعدادی کارآموز خانم و علاقمند به عکاسی و فیلم برداری – روتوش کار – عکاس بصورت یک شفیت جهت کار در عکاسی دیدار واقع در شیراز نیازمندیم. شماره تماس: ۰۹۱۷۳۱۷۶۰۰۵ – ۳۸۳۲۷۹۹۳ اعتبار آگهی یک هفته آدرس شعبه ۱:روبروی سراج – شهرک فرزانگان – عکاسی دیدار آدرس شعبه دو :فلکه صنایع نبش کوچه […]
استخدام عکاسی دیدار

استخدام

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس