آگهی استخدامی عکاس مونتاژ تهران 2016-06-15

استخدام عکاس و مونتاژ کار در تهران
  به تعدادی عکاس و مونتاژ کار جهت آتلیه معتبر در تهران نیازمندیم. ارسال رزومه با sms به : ۰۹۱۰۱۹۷۵۸۵۳

استخدام عکاس و مونتاژ کار در تهران

  به تعدادی عکاس و مونتاژ کار جهت آتلیه معتبر در تهران نیازمندیم. ارسال رزومه با sms به : ۰۹۱۰۱۹۷۵۸۵۳
استخدام عکاس و مونتاژ کار در تهران

استخدام

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس