آگهی استخدامی غذاخوری حاج تبریز 2016-04-18

استخدام غذاخوری حاج محسن در تبریز
  غذاخوری حاج محسن واقع در تبریز استخدام می نماید: آشپز نیمه ماهر: یک نفر خانم کارگر ساده: یک نفر خانم سالن کار: دو نفر آقا زیر ۲۵ سال پیتزاپز: ۱ نفر تلفن: ۳۵۴۲۰۷۹۴- ۰۹۱۴۵۸۹۰۹۳۱

استخدام غذاخوری حاج محسن در تبریز

  غذاخوری حاج محسن واقع در تبریز استخدام می نماید: آشپز نیمه ماهر: یک نفر خانم کارگر ساده: یک نفر خانم سالن کار: دو نفر آقا زیر ۲۵ سال پیتزاپز: ۱ نفر تلفن: ۳۵۴۲۰۷۹۴- ۰۹۱۴۵۸۹۰۹۳۱
استخدام غذاخوری حاج محسن در تبریز

استخدام جدید

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس