آگهی استخدامی فروشنده جهت بجنورد 2016-05-14

استخدام فروشنده جهت قنادی در بجنورد
  به یک فروشنده با تجربه جهت کار در شیرینی سرا واقع در بجنورد نیازمندیم. تلفن: ۰۹۱۵۵۸۴۵۸۵۲

استخدام فروشنده جهت قنادی در بجنورد

  به یک فروشنده با تجربه جهت کار در شیرینی سرا واقع در بجنورد نیازمندیم. تلفن: ۰۹۱۵۵۸۴۵۸۵۲
استخدام فروشنده جهت قنادی در بجنورد

استخدام

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس