آگهی استخدامی فروشنده جهت فروشی 2016-06-04

استخدام فروشنده جهت فروشگاه مانتو فروشی
  به فروشنده با تجربه کار در مانتو فروشی واقع در مجتمع پارک  با حقوق و پور سانت عالی در اصفهان نیازمندیم . تماس :۰۹۳۷۸۹۴۴۳۰۶

استخدام فروشنده جهت فروشگاه مانتو فروشی

  به فروشنده با تجربه کار در مانتو فروشی واقع در مجتمع پارک  با حقوق و پور سانت عالی در اصفهان نیازمندیم . تماس :۰۹۳۷۸۹۴۴۳۰۶
استخدام فروشنده جهت فروشگاه مانتو فروشی

استخدامی

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس