آگهی استخدامی فروشنده جهت کرمانشاه 2016-04-18

استخدام فروشنده خانم جهت کابینت سازی در کرمانشاه
  به یک فروشنده خانم جهت کار در نمایشگاه کابینت سازی در کرمانشاه نیازمندیم ( ترجیحا ساکن فرهنگیان فاز ۲) تماس:۰۹۳۰۷۸۷۳۳۷۹

استخدام فروشنده خانم جهت کابینت سازی در کرمانشاه

  به یک فروشنده خانم جهت کار در نمایشگاه کابینت سازی در کرمانشاه نیازمندیم ( ترجیحا ساکن فرهنگیان فاز ۲) تماس:۰۹۳۰۷۸۷۳۳۷۹
استخدام فروشنده خانم جهت کابینت سازی در کرمانشاه

استخدام

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس