آگهی استخدامی فروشنده نیمه جلوس 2016-07-28

استخدام فروشنده به صورت نیمه وقت در مانتو جلوس
  به دو فروشنده خانم به صورت نیمه وقت ، شیفت عصر در مشهد نیازمندیم. آدرس : بین امامت ۱۰ و ۱۲ ، مانتو جلوس شماره تماس : ۰۹۱۵۱۰۰۲۴۲۲

استخدام فروشنده به صورت نیمه وقت در مانتو جلوس

  به دو فروشنده خانم به صورت نیمه وقت ، شیفت عصر در مشهد نیازمندیم. آدرس : بین امامت ۱۰ و ۱۲ ، مانتو جلوس شماره تماس : ۰۹۱۵۱۰۰۲۴۲۲
استخدام فروشنده به صورت نیمه وقت در مانتو جلوس

استخدام

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس