آگهی استخدامی فروشنده و ری 2016-07-01

استخدام فروشنده آقا و خانم در شهر ری
  به تعدادی فروشنده آقا و خانم  جهت کار در مانتو فروشی واقع در شهر ری در تهران نیازمندیم. شماره تماس: ۵۵۹۶۲۳۸۸

استخدام فروشنده آقا و خانم در شهر ری

  به تعدادی فروشنده آقا و خانم  جهت کار در مانتو فروشی واقع در شهر ری در تهران نیازمندیم. شماره تماس: ۵۵۹۶۲۳۸۸
استخدام فروشنده آقا و خانم در شهر ری

استخدام

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس