آگهی استخدامی فروشنده | ۹۵ 2016-08-03

استخدام فروشنده پوشاک | پنجشنبه ۱۴ مرداد ۹۵
استخدام فروشنده پوشاک در تهران تعدادی فروشنده ماهرخانم , وآقا حقوق ۸۰۰ الی ۶۰۰ / ۱ م , « محدوده پیروزی و نبرد » ۷۷۷۶۲۱۸۸ _____________Www.IranEstekhdam.Ir______________ ۱۰نفرفروشنده ماهرخانم وآقا , حقوق ۸۰۰ الی ۶۰۰ / ۱ م , «محدوده شرق تهران » ۷۷۷۶۳۰۸۷ _____________Www.IranEstekhdam.Ir______________ به تعدادی ‍ فروشنده خانم وآقا , جهت کار در پوشاک […]

استخدام فروشنده پوشاک | پنجشنبه ۱۴ مرداد ۹۵

استخدام فروشنده پوشاک در تهران تعدادی فروشنده ماهرخانم , وآقا حقوق ۸۰۰ الی ۶۰۰ / ۱ م , « محدوده پیروزی و نبرد » ۷۷۷۶۲۱۸۸ _____________Www.IranEstekhdam.Ir______________ ۱۰نفرفروشنده ماهرخانم وآقا , حقوق ۸۰۰ الی ۶۰۰ / ۱ م , «محدوده شرق تهران » ۷۷۷۶۳۰۸۷ _____________Www.IranEstekhdam.Ir______________ به تعدادی ‍ فروشنده خانم وآقا , جهت کار در پوشاک […]
استخدام فروشنده پوشاک | پنجشنبه ۱۴ مرداد ۹۵

استخدام

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس