آگهی استخدامی فروشگاه زیپ شیراز 2016-04-06

استخدام فروشگاه زیپ در شیراز
  به یک فروشنده با تجربه جهت همکاری در فروشگاه پوشاک زنانه واقع در شیراز نیازمندیم. آدرس:مجتمع آفتاب فارس – طبقه همکف – فروشگاه زیپ شماره تماس:۰۹۱۷۱۰۴۸۰۶۱ – ۰۹۱۷۱۰۰۳۵۱۱

استخدام فروشگاه زیپ در شیراز

  به یک فروشنده با تجربه جهت همکاری در فروشگاه پوشاک زنانه واقع در شیراز نیازمندیم. آدرس:مجتمع آفتاب فارس – طبقه همکف – فروشگاه زیپ شماره تماس:۰۹۱۷۱۰۴۸۰۶۱ – ۰۹۱۷۱۰۰۳۵۱۱
استخدام فروشگاه زیپ در شیراز

استخدام

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس