آگهی استخدامی فروشگاه و خواب 2016-07-13

استخدام فروشگاه لوازم حمام و آشپز خانه و کالای خواب
  به یک نفر فروشنده خانم جهت کار در فروشگاه لوازم حمام و آشپز خانه و کالای خواب در البرز نیازمندیم. ترجیحا ساکن مهرشهر شماره تماس: ۳۳۲۱۳۳۰۵ – ۰۹۱۹۸۷۴۱۶۸۵

استخدام فروشگاه لوازم حمام و آشپز خانه و کالای خواب

  به یک نفر فروشنده خانم جهت کار در فروشگاه لوازم حمام و آشپز خانه و کالای خواب در البرز نیازمندیم. ترجیحا ساکن مهرشهر شماره تماس: ۳۳۲۱۳۳۰۵ – ۰۹۱۹۸۷۴۱۶۸۵
استخدام فروشگاه لوازم حمام و آشپز خانه و کالای خواب

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس