آگهی استخدامی فروشگاه پلاسکو زنجان 2016-04-19

استخدام فروشگاه پلاسکو رضایی در زنجان
  فروشگاه پلاسکو رضایی در زنجان به چند نفر همکار خانم جهت فروشندگی نیازمند است. تلفن : ۹۸ ۵۰ ۳۲ ۳۳ –  ۴۳۶۹ ۱۴۱ ۰۹۱۲ با حقوق ۵۰۰ هزارتومان (این آگهی فقط تا تاریخ ۵/۲/۹۵ معتبر است)

استخدام فروشگاه پلاسکو رضایی در زنجان

  فروشگاه پلاسکو رضایی در زنجان به چند نفر همکار خانم جهت فروشندگی نیازمند است. تلفن : ۹۸ ۵۰ ۳۲ ۳۳ –  ۴۳۶۹ ۱۴۱ ۰۹۱۲ با حقوق ۵۰۰ هزارتومان (این آگهی فقط تا تاریخ ۵/۲/۹۵ معتبر است)
استخدام فروشگاه پلاسکو رضایی در زنجان

استخدام جدید

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس