آگهی استخدامی فوری کارگر قزوین 2016-07-03

استخدام فوری یکنفر کارگر جوان در قزوین
  فوری به یک کارگر جوان جهت کار درکافی شاپی واقع در قزوین نیازمندیم. آدرس جهت مراجعه حضوری: چهار راه فلسطین، مجتمع داریوش، طبقه پایین تلفن: ۰۹۱۹۲۲۴۰۰۹۲

استخدام فوری یکنفر کارگر جوان در قزوین

  فوری به یک کارگر جوان جهت کار درکافی شاپی واقع در قزوین نیازمندیم. آدرس جهت مراجعه حضوری: چهار راه فلسطین، مجتمع داریوش، طبقه پایین تلفن: ۰۹۱۹۲۲۴۰۰۹۲
استخدام فوری یکنفر کارگر جوان در قزوین

استخدام

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس