آگهی استخدامی قنادی چیچک تبریز 2016-05-26

استخدام قنادی چیچک در تبریز
    به تعدادی وردست ماهر و کارگر ساده جهت کار در قنادی چیچک واقع در تبریز نیازمندیم. آدرس: تبریز میرداماد – خبابان دانش شماره تماس: ۰۹۱۴۱۰۱۰۹۰۲

استخدام قنادی چیچک در تبریز

    به تعدادی وردست ماهر و کارگر ساده جهت کار در قنادی چیچک واقع در تبریز نیازمندیم. آدرس: تبریز میرداماد – خبابان دانش شماره تماس: ۰۹۱۴۱۰۱۰۹۰۲
استخدام قنادی چیچک در تبریز

استخدام جدید

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس