آگهی استخدامی لیسانس کامپیوتر تبریز 2016-04-29

استخدام لیسانس کامپیوتر خانم در تبریز
  به یک نفر لیسانس کامپیوتر خانم  آشنا به فتوشاپ  جهت امور دفتری واقع در تبریز نیازمندیم. آدرس: ولیعصر ساعت کاری :۹ الی ۱۴ شماره تماس: ۳۳۲۷۱۳۹۹

استخدام لیسانس کامپیوتر خانم در تبریز

  به یک نفر لیسانس کامپیوتر خانم  آشنا به فتوشاپ  جهت امور دفتری واقع در تبریز نیازمندیم. آدرس: ولیعصر ساعت کاری :۹ الی ۱۴ شماره تماس: ۳۳۲۷۱۳۹۹
استخدام لیسانس کامپیوتر خانم در تبریز

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس