آگهی استخدامی مجتمع قدرت شغلی 2016-06-18

استخدام مجتمع گردشگری بابا قدرت در پنج رده شغلی
  مجتمع گردشگری بابا قدرت در مشهد استخدام می نماید: حسابدار: با سابقه کاری حداقل دو سال و آشنا به نرم افزار پایا- دو نفر انباردار: با سابقه کاری تخته کار منقل دار کافی من آدرس: بلوار ۱۷ شهریور- بلوارشهیدصدر- نبش صدر ۱۶ ساعت مراجعه ۱۵ الی ۱۹ تلفن: ۳۳۴۴۰۸۰۶

استخدام مجتمع گردشگری بابا قدرت در پنج رده شغلی

  مجتمع گردشگری بابا قدرت در مشهد استخدام می نماید: حسابدار: با سابقه کاری حداقل دو سال و آشنا به نرم افزار پایا- دو نفر انباردار: با سابقه کاری تخته کار منقل دار کافی من آدرس: بلوار ۱۷ شهریور- بلوارشهیدصدر- نبش صدر ۱۶ ساعت مراجعه ۱۵ الی ۱۹ تلفن: ۳۳۴۴۰۸۰۶
استخدام مجتمع گردشگری بابا قدرت در پنج رده شغلی

استخدام جدید

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس