آگهی استخدامی مجتمع چاپ سوره 2016-06-27

استخدام مجتمع چاپ و تبلیغات سوره
  به یک نفر گرافیست جهت همکاری در مجتمع چاپ و تبلیغات سوره در شیراز نیازمندیم. آدرس: خیابان هفت تیر – خیابان هدایت غربی – پلاک ۱۶۶ شماره تماس: ۳۲۳۰۹۶۹۳ – ۰۹۳۷۶۱۸۹۹۳۷

استخدام مجتمع چاپ و تبلیغات سوره

  به یک نفر گرافیست جهت همکاری در مجتمع چاپ و تبلیغات سوره در شیراز نیازمندیم. آدرس: خیابان هفت تیر – خیابان هدایت غربی – پلاک ۱۶۶ شماره تماس: ۳۲۳۰۹۶۹۳ – ۰۹۳۷۶۱۸۹۹۳۷
استخدام مجتمع چاپ و تبلیغات سوره

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس